Tải xuống phần mềm DSP ô tô căn chỉnh cho DSP Ground Zero

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy phiên bản phần mềm DSP ô tô căn chỉnh cho DSP Ground Zero hiện tại cho thiết bị Ground Zero của mình, bao gồm cả tệp hướng dẫn và tệp cài đặt đính kèm

Tải xuống:

Lợi thế của công nghệ DSP cũng có sẵn như một tính năng tích hợp với bộ khuếch đại. Ví dụ, được tích hợp vào một bộ khuếch đại 4 kênh với DSP 8 kênh và 4 kênh pre-out.

GZDSP-4.80A-PRO

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 14MB)

Bao gồm phần mềm PC, hướng dẫn sử dụng và trình điều khiển USB

GZDSP-6-8X-PRO

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 25MB)

Bao gồm phần mềm PC, hướng dẫn sử dụng và trình điều khiển USB

GZDSP 6-8X

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 33MB)

Bao gồm phần mềm PC, tệp và hướng dẫn nâng cấp MCU, tệp và hướng dẫn nâng cấp Flash

GZDSP 4-8X

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 13MB)

Bao gồm phần mềm PC, hướng dẫn sử dụng, ứng dụng ANDROID (tệp .apk), Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

GZDSP 4-8XII

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 18MB)

Bao gồm phần mềm PC, hướng dẫn sử dụng, ứng dụng ANDROID (tệp .apk), Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

GZDSP 4.80AMP

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 30MB)

Bao gồm phần mềm PC, tệp và hướng dẫn nâng cấp MCU, tệp và hướng dẫn nâng cấp Flash

GZDSP 4.60ISO

Tải xuống gói phần mềm (ZIP, 32MB)

Bao gồm phần mềm PC, tệp và hướng dẫn nâng cấp MCU, tệp và hướng dẫn nâng cấp Flash

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.